• Home
  • Тематичні рубрики

Тематичні рубрики

Статті публікуються у журналі «Теорія і практика інтелектуальної власності» у таких рубриках:

У цій рубриці публікуються наукові статті, у яких розкриваються теоретичні і практичні аспекти правової охорони творів та об’єктів суміжних прав, правового статусу суб’єктів авторського права і суміжних прав, реалізації особистих немайнових та майнових прав,  розпоряджання майновими авторськими і суміжними правами та інші питання, що стосуються сфери авторського права і суміжних прав.

В межах цієї рубрики розглядаються актуальні аспекти правової охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, засобів індивідуалізації, набуття і реалізації прав на такі об’єкти та інші питання, пов’язані з охороною прав промислової власності і засобів індивідуалізації.

Ця рубрика охоплює усі актуальні питання, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, питання кваліфікації порушень прав інтелектуальної власності, застосування способів їх захисту, особливостей судових проваджень, доказів і доказування. У цій рубриці публікуються також статті, у яких розглядається самозахист прав інтелектуальної власності та процедури позасудового врегулювання спорів.

У цю рубрику включаються статті, тематика яких пов’язана з новітніми технологіями та їх впливом на правове регулювання, інноваційним розвитком, інноваційними секторами діяльності.

Ця рубрика стосується досліджень у галузі економіки, що безпосередньо пов’язані зі сферою інтелектуальної власності або дотичні до неї, включаючи проблематику економічної оцінки та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.

У цю рубрику включаються результати міжгалузевих досліджень або статті, що не мають безпосереднього зв’язку з іншими рубриками журналу, проте присвячені актуальній темі, яка має наукове та/або практичне значення.


Рецензії публікуються окремо. Рубрика «Рецензія» не є постійною і вноситься у випуск журналу за потреби.


Автор може зазначити у супровідному листі бажану рубрику для публікації своєї статті.
Остаточне рішення про віднесення статті до певної рубрики приймається редакцією журналу, виходячи зі змісту статті.