• Home
  • Ліцензійні умови

Ліцензійні умови

Подання статті (рецензії) до наукового журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» засвідчує факт прийняття (акцепт) автором (кожним із співавторів) умов Договору, наведених нижче:

1. Автор (кожен із співавторів) надає засновнику журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» дозвіл на умовах невиключної ліцензії на таке використання поданої статті (рецензії):
1.1. опублікування в одному випуску журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності»;
1.2. розповсюдження друкованих примірників випуску журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», до якого включено статтю (рецензію), тираж яких визначається редакцією журналу;
1.3. розповсюдження електронної копії статті (рецензії) як у складі електронної копії випуску журналу, до якого вона включена, так і окремо шляхом розміщення на веб-сайті журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» та будь-яких наукових базах даних, репозитаріях та інших ресурсах, які визначаються редакцією журналу.

2. Дозвіл, зазначений у п. 1, надається на весь строк чинності майнових авторських прав на статтю (рецензію), на території усіх країн світу, на безвідплатних засадах і не може бути відкликаний після опублікування статті (рецензії). За автором (кожним із співавторів) зберігаються усі виключні майнові авторські права на статтю (рецензію).

3. Автор (кожен із співавторів) надає засновнику журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» дозвіл на обробку та використання персональних даних, наведених у тексті статті (рецензії), а також назви статті (рецензії) та анотації статті у зв’язку з розміщенням статті (рецензії) на веб-сайті журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», у наукових базах даних, репозитаріях та інших ресурсах, які визначаються засновником журналу, включаючи виконання вимог законодавства про обов’язковий примірник документів.

4. Автор (кожен із співавторів) гарантує, що подана стаття (рецензія):
4.1. не була опублікована раніше як самостійна публікація чи у складі іншої праці будь-якою мовою;
4.2. не знаходиться на розгляді у редколегії іншого видання;
4.3. не порушує авторське право інших осіб, а всі використані фрагменти (цитати) з інших творів та матеріалів мають належні посилання на авторів та джерело запозичення;
4.4. не містить будь-якої інформації, поширення якої заборонене або обмежене нормами законодавства України.

5. За автором (кожним із співавторів) зберігається право використовувати статтю (рецензію) у подальшій науковій та/або освітній діяльності без узгодження з редакцією та засновником журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», однак з обов’язковим супроводженням статті (рецензії) або її частин бібліографічним посиланням або гіперпосиланням на її електронну копію на сторінці веб-сайту журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності».