• Home
  • Видавнича етика  

Видавнича етика  


Редакція журналу дотримується усіх етичних стандартів при публікації статей. Відносини між авторами, редакцією та рецензентами ґрунтуються на  засадах поваги, конфіденційності, об’єктивності, високої наукової компетентності і професіоналізму.

Редакція та рецензенти не використовують неопубліковані рукописи та не розголошують будь-яку інформацію, пов’язану з поданими рукописами.

У разі виявлення конфлікту інтересів, який може вплинути на об’єктивність і неупередженість процесу рецензування і його результатів, рецензенти зобов’язані брати самовідвід від розгляду рукописів. Редакція вживає усі необхідні заходи щодо врегулювання конфліктних ситуацій і претензій, які стосуються розгляду рукописів.

Редакція не допускає будь-яку академічно недобросовісну поведінку у будь-якій формі. У разі виявлення у рукописі ознак плагіату чи інших порушень редакція формує комісію для розгляду і оцінки виявленої загрози. Якщо факт плагіату або іншого порушення підтверджується, рукопис відхиляється з повідомленням автора (авторів) про причину відхилення. Якщо факт плагіату чи іншого порушення виявляється після публікації статті (рецензії), редакція має право вилучити опубліковану статтю (рецензію) з відповідного номеру журналу і всі її копії в електронному вигляді та оприлюднити інформацію про факт плагіату чи іншого порушення. Редакція має право прийняти рішення про заборону на майбутнє подання статей (рецензій) строком на три роки від автора, який допустив академічно недобросовісну поведінку.