• Home
  • Вихідні дані

Вихідні дані


Засновник: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

Рік заснування: 2002

До 2005 року журнал випускався під назвою «Інтелектуальний капітал». З 2005 року журнал виходить під назвою «Теорія і практика інтелектуальної власності»
(свідоцтво КВ № 10573 від 07.11.2005 р.).

Періодичність: 6 разів на рік

Мови журналу: українська, англійська

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886
журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)
у галузі юридичних наук (спеціальність 081 – Право).

ISSN (Print) 2308-0361

ISSN (Online) 2519-2744

Адреса редакції: Україна, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11

Телефон: (+38 044) 200-08-76, 228-21-36

E-mail: intprop.ua@ukr.net