• Home
  • Вимоги до оформлення рецензії на монографію

Вимоги до оформлення рецензії на монографію

Текст рецензії повинен бути підготовлений у редакторі Microsoft Word за такими параметрами:
формат сторінки А4, орієнтація книжкова з вирівнюванням по ширині
шрифт Times New Roman, розмір 14
міжрядковий інтервал 1,5
абзацний відступ 1,25 мм
поля 20 мм
повний обсяг має становити від 5 000 до 10 000 знаків, не враховуючи пробіли (3-6 сторінок)
у тексті не повинно бути макросів, автоматичних нумерованих та маркірованих списків, переносу слів


З вирівнюванням по центру наводиться інформація про рецензовану працю із зазначенням даних її автора:

РЕЦЕНЗІЯ
на монографічне дослідження

науковий ступінь, вчене звання (у родовому відмінку)
посада і місце роботи
(у родовому відмінку)
І’МЯ ПРІЗВИЩЕ
(у родовому відмінку)
«НАЗВА МОНОГРАФІЇ»

Далі надається пояснення актуальності рецензованої праці, її внесок у розвиток відповідного напряму наукових досліджень, аналіз основних положень та інші аспекти рецензованої праці, які бажає виділити рецензент.

У кінці зазначаються дані рецензента:
Ім’я ПРІЗВИЩЕ,
науковий ступінь, вчене звання,
посада і місце роботи


Приклад оформлення рецензії


Рецензія не повинна містити таблиці, графічні матеріали чи фотографії, а також посилання на джерела.