№ 2 / 2024

Опубліковано 7 червня 2024 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Анна Штефан. Кодифікація законодавства у сфері авторського права і суміжних прав: досвід держав-членів ЄС та пропозиції для України

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Владислав Журавльов. Деякі аспекти забезпечення додаткового періоду охорони лікарських засобів в Україні

Світлана Пархомчук. Охорона торговельних марок ЄС та конфлікти на ринку ремонту та запасних частин у циркулярній економіці

Анатолій Кодинець, Володимир Сазонов. Проблеми охорони прав на добре відомі торговельні марки та загальновживані позначення

Наталія Мироненко. Предмет правового регулювання при систематизації законодавства у сфері промислової власності

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Олена Старченко. Використання правових знань в ході проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Катерина Гайдай. Тенденції нормативно-правового регулювання діяльності інтернет-посередників у Європейському Союзі

Антон Тарасюк. Правові підстави для використання об’єктів авторського права в машинному навчанні

Михайло Михайленко. Штучний інтелект та інтелектуальна власність: концептуальні підходи ВОІВ та України

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Олександр Бутнік-Сіверський. Цифрові та віртуальні активи: методологія, правові аспекти, нематеріальні ресурси

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Юрій Капіца, Євген Головач, Павло Свіденко. Забезпечення охорони прав інтелектуальної власності під час оборонних закупівель в США

Оксана Кашинцева, Ольга Омельченко. Еволюція політики щодо інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я: наслідки пандемії та умови війни

Надія Федорова. Класифікація креативних індустрій: підходи міжнародних організацій, Європи, Азії, США та України