• Home
  • Редакційна колегія

Редакційна колегія


Головний редактор
Штефан Анна Сергіївна

доктор юридичних наук
старший дослідник

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID


Заступник головного редактора
Дорошенко Олександр Федорович

кандидат юридичних наук
старший дослідник

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Члени редакційної колегії:

Андрощук Г. О., кандидат економічних наук, доцент, НДІ інтелектуальної власності (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Армаза-Армаза Е. Х., доктор філософії (право), доцент, Університет Деусто (Іспанія)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Бакалінська О. О., доктор юридичних наук, професор, МЗС України (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Бутнік-Сіверський О. Б., доктор економічних наук, професор, Національний університет харчових технологій (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Горська К. О., доктор наук з соціальних комунікацій, доцент, КНУ імені Тараса Шевченка (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Гургула О., доктор філософії (право), Університет Брунеля (Великобританія)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Капіца Ю. М., доктор юридичних наук, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Кашинцева О. Ю., кандидат юридичних наук, доцент, НДІ інтелектуальної власності (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Коваль І. Ф., доктор юридичних наук, професор, ДНУ імені Василя Стуса (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Кодинець А. О., доктор юридичних наук, професор, КНУ імені Тараса Шевченка (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Мироненко Н. М., доктор юридичних наук, професор, НДІ інтелектуальної власності (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Михайлюк Г. О., доктор юридичних наук, доцент, народний депутат України (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Оприск Л., доктор філософії (право), доцент, Університет Бергена (Норвегія)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Орлюк О. П., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Ріхтер Г., доктор філософії (право), Інститут інновацій та конкуренції Макса Планка (Німеччина)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Сенюта І. Я., доктор юридичних наук, професор, ЛНМУ імені Данила Галицького (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Штефан О. О., доктор юридичних наук, професор, НДІ інтелектуальної власності (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Щепановська-Козловська К., доктор юридичних наук, професор, Варшавський університет (Польща)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID

Яковець І. С., доктор юридичних наук, старший дослідник, НДІ інтелектуальної власності (Україна)
Scopus ID   Web of Science ID   ORCID