• Home
  • Подання рукопису

Подання рукопису

Електронна версія рукопису надсилається на адресу редакційної колегії intprop.ua@ukr.net.

Подаючи рукопис, автор (кожен із співавторів) повністю та беззастережно приймає Ліцензійні умови щодо використання рукопису.

Якщо автором (авторами) статті є особа, яка не має наукового ступеня, разом зі статтею подається рецензія на статтю від особи, яка має науковий ступінь, з підписом цієї особи. Якщо особа, яка не має наукового ступеня, виступає співавтором статті поряд з особою, яка має науковий ступінь, надання рецензії не вимагається.

Статті друкуються з фотографіями авторів. Автору (кожному із співавторів) необхідно надати якісну портретну фотографію у форматі .tif або .jpg роздільною здатністю не менш як 300 dpi.

Публікація статей є безкоштовною для:
виконавців тем фундаментальних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності
аспірантів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

Для інших авторів публікація статей є платною. На період дії правового режиму воєнного стану вартість публікації статті становить 500 гривень. Оплата за публікацію статті здійснюється після прийняття редакційною колегією рішення про опублікування статті, про що редакційна колегія повідомляє автора.