На шпальтах журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності» висвітлюються

актуальні питання права інтелектуальної власності
інші сучасні проблеми юридичної науки та правозастосовної практики
правові проблеми міжгалузевого характеру
питання інноватики та економіки інтелектуальної власності

У журналі публікуються результати наукових досліджень, спрямовані на розвиток і поглиблення теоретичних знань, удосконалення законодавства та практики його застосування.

До публікації приймаються рецензії на монографії та інші науково-практичні видання.


Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886 журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі юридичних наук (спеціальність 081 – Право).

Журнал індексується у пошуковій системі Google Scholar, міжнародній науковометричній базі  Index Copernicus Database, внесений до бази даних Наукова періодика України.

Кожній статті, що публікується у журналі, присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

Електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.


Строки подання та опублікування статей:

Номер
журналу
Кінцевий строк
подання статті
Рекомендація номера
до друку
Розміщення номера
на сайті видання
1 31 січня лютий березень
2 30 квітня травень червень
3 31 липня серпень вересень
4 31 жовтня листопад грудень