№ 2 / 2016

ЗМІСТ

Солощук М., Шуба І. Доля дисципліни «інтелектуальна власність» у часи змін

Капіца Ю. Єдиний європейський патент і нові можливості патентування в Європейському Союзі

Олефір А. Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості

Работягова Л. Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання

Зінич Л. Деякі аспекти участі держави в договірних відносинах щодо використання об’єктів промислової власності

Вахонєва Т. Поняття та види договорів про створення й передачу об’єктів авторського права

Штефан А. Допустимість доказів у цивільному судочинстві

Прохоров-Лукін Г. Проблеми визначення та відшкодування шкоди в цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС

Гумега О. Судовий захист прав інтелектуальної власності в Україні як один із принципів цивільного права

Петренко А. Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення

Іващенко В. Правова регламентація авторського права в УРСР у 1960–1980-х рр. XX століття

Стефанчук М. До питання історико-правового розвитку категорії «фізична особа»

Агафонова Н. Питання розвитку конституційної реформи в сучасній Україні

Баїк О. До питання термінологічного визначення «роялті» в законодавстві України