№ 6 / 2023

Опубліковано 17 грудня 2023 р.

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Ірина Яковець. Якість законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності: базові підходи до розуміння

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Анна Штефан. Якість законодавства у сфері авторського права і суміжних прав з позиції принципу правової визначеності

Дарія Пилюченко. Сценічний образ у театрі як об’єкт авторського права

Дмитро Дорошенко. Проблеми охорони трансляцій спортивних заходів в контексті авторського права і суміжних прав

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Олександр Жихарев. Судово-експертна діяльність як показник ефективності законодавства у сфері промислової власності

Ольга Бакалінська. Міжнародно-правові аспекти використання географічних зазначень

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Володимир Дроб’язко, Валентина Троцька. Цивільно-правовий захист авторського права і суміжних прав у Федеративній Республіці Німеччині та Україні

Павло Іванов. Захист прав інтелектуальної власності на логотип як торговельну марку в Україні та державах-членах ЄС

Наталія Мінченко, Євгенія Недогібченко. Роль і місце судової експертизи у справах щодо захисту прав на торговельні марки

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Ігор Шульпін. Технології блокчейн у захисті та управлінні авторськими правами: зарубіжний досвід та стан в Україні

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Лариса Панфйорова. Актуальні питання обліку об’єктів права інтелектуальної власності в процесі комерціалізації

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Надія Федорова. Музеї як платформа розвитку креативних індустрій