№ 4-5 / 2023

Опубліковано 25 жовтня 2023 р.

ЗМІСТ

ЮВІЛЕЇ ТА ПАМЯТНІ ДАТИ

До 85-річного ювілею Володимира Дроб’язка

До 30-річчя від дня заснування Національної академії правових наук України

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Вікторія Дмитренко. Систематизація законодавства України у сфері інтелектуальної власності

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Надія Федорова. Склад авторів реклами як аудіовізуального твору

Валентина Троцька. Умови вільного використання творів з метою створення освітніх матеріалів та дистанційного навчання

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Ірина Бернадська. Огляд глобальної патентної активності у галузі зварювання за 2013-2022 роки

Геннадій Андрощук, Олександр Дорошенко. Патентна програма pro bono: зарубіжний досвід для України

Юлія Ленго. Правове регулювання комерційної таємниці за законодавством України та ЄС

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрій Шабалін. Застосування судом ефективного способу захисту, який не встановлений законом або договором: деякі цивільно-процесуальні питання

Олена Штефан. Вимоги та способи захисту авторського права та суміжних прав: співвідношення понять

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Костянтин Зеров. Чи мріють системи генеративного штучного інтелекту про електричних овець? Поняття та умови охороноздатності об’єктів, згенерованих системами генеративного штучного інтелекту в Україні

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Ірина Міщенко. Економічний аналіз тенденцій та проблем розвитку креативних індустрій у світі та Україні

Олександр Бутнік-Сіверський. Віртуальна власність з позиції цифрової інтелектуальної економіки: теоретичні засади цифрового права

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Адріан Нєвєнгловський. Обов’язок реєстрації Інтернет-каналів (You Tube, TikTok, Facebook) та правове становище творців на аудіовізуальному ринку за законодавством Польщі та ЄС