№ 1-2 / 2023

Опубліковано 14 квітня 2023 р.

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Наталія Мироненко. Теорія та практика кодифікації законодавства у сфері промислової власності: порівняльно-правовий аспект

Ірина Коваль, Юлія Павлюченко. Правове забезпечення інтересів суб’єктів господарювання у сфері набуття і реалізації прав інтелектуальної власності

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Юрій Рябченко. Оригінальність твору: законодавчі новації та перспективи їх реалізації

Любов Майданик. Особисті немайнові права автора у праві Німеччини та Франції і їх вплив на авторське право України

Ольга Улітіна. Правове регулювання мальописів як об’єктів авторського права в Японії

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Геннадій Андрощук. Патентування криптовалютних і блокчейн технологій: стан, тенденції, проблеми регулювання

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Олена Штефан. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав: новації законодавства

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Анна Штефан. Об’єкти, згенеровані комп’ютерною програмою (штучним інтелектом) без безпосередньої участі людини: перший світовий досвід правової охорони

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Олександр Бутнік-Сіверський. Інтелектуалізація цифрової економіки: економіко-правовий погляд

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Ольга Омельченко. Система крові України як елемент національної безпеки у сфері охорони здоров’я в умовах війни

Олена Вальчук. Право інтелектуальної власності у закладах вищої освіти: можливості реалізації та особливості захисту

Олена Пономарьова, Олена Чомахашвілі. Огляд деяких нововведень щодо клінічних випробувань з позиції прав людини та інтелектуальної власності