№ 5 / 2022

Опубліковано 29 грудня 2022 р.

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Капіца Ю. Сучасні тенденції розвитку права інтелектуальної власності
в Європейському Союзі в контексті інтеграції України та ЄС

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Штефан А. Фізична особа-підприємець як сторона договору про розпоряджання майновими авторськими правами

Машкова В. Еволюція системи колективного управління майновими авторськими
та/або суміжними правами в Україні (1991–2022)

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Самоловова Н. Захист прав інтелектуальної власності в індустрії моди в Україні: дизайнерське рішення

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Гринчук В. Захист прав промислової власності в умовах реформи патентного законодавства

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Бутнік-Сіверський О. Організаційно-функціональна структура інноваційно-інтелектуального середовища: поняття та концепція взаємодії

Бакалінська О. Сучасні тенденції правового регулювання кібербезпеки та інтелектуальна власність

Нєвєнгловський А. Штучний інтелект з перспективи польського права інтелектуальної власності. Вибрані питання

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрощук Г. Зростання ролі інтелектуальної власності в національній економічній безпеці Японії: законодавче забезпечення

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Кашинцева О. Як бути готовими до членства в НАТО крізь призму інтелектуальної власності

Коваль І. Роль права інтелектуальної власності в умовах війни і відновлення

Кулініч О. Здійснення місії просвітництва дітей у сфері інтелектуальної власності:
крок до активації ДНК коду креативної нації