№ 4 / 2022

Опубліковано 19 жовтня 2022 р.

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Кодинець А. Нормативні засади правової охорони інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану в Україні

Компанець Є. Окремі аспекти розподілу обов’язку і тягаря доказування в кримінальних провадженнях про порушення прав інтелектуальної власності

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Дроб’язко В. Охорона прав виконавців відповідно до законодавства Німеччини

Улітіна О., Якуша Є. Твори образотворчого мистецтва за законодавством України, США та ЄС

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Чомахашвілі О. Комерційні позначення у фармацевтичній галузі

Штефан О. Судовий захист торговельних марок в Італії

Мироненко Н. Деякі особливості правової охорони торговельних марок у країнах ЄС у контексті євроінтераційних процесів в Україні

Андрощук Г., Дорошенко О. Кодифікація права промислової власності Польщі: аналіз основних положень нового законопроекту

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бутнік-Сіверський О. Методологічні засади нової парадигми розвитку теорії національної інтелектуальної безпеки

Герасимчук Є. Аналіз досвіду ЄС та США в контексті удосконалення законодавства України про захист від недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Бакалінська О. Міжнародний трансфер технологій в умовах сучасних викликів

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Борко Ю. Особливості обліку об’єктів права інтелектуальної власності у музеях

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Глотов С. Вищий IP-суд як елемент системи судоустрою в Україні. CONTRA SENTENTIAM