№ 3 / 2022

Опубліковано 9 серпня 2022 р.

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Штефан О. Поняття і значення принципів цивільного процесуального права в умовах воєнного стану

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Штефан А. Цитування у творах, що створюються креативними індустріями

Троцька В. Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм відповідно до законодавства України та ЄС

Дорошенко Д. Особливості спортивного коментаря як об’єкта авторського права

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрощук Г. Проблеми патентування винаходів, створених з використанням штучного інтелекту: доктрина і практика (ч. 2)

Коваленко Т. Реєстрація торговельної марки у країнах Європейського Союзу

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дроб’язко В. Охорона технічних засобів захисту та інформації про управління правами в Європейському Союзі

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Музика-Стефанчук О. FINTECH-стартапи в Україні у контексті розвитку цифрової економіки

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Сенюта І. Національні нормотворчі тенденції у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту

Кашинцева О., Іолкін Я. Інтелектуальна власність як складова біобезпеки держави у сфері охорони здоров’я: постановка проблеми та визначення ключових напрямів дослідження в умовах війни