№ 2 / 2022

Опубліковано 28 червня 2022 р.

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Штефан О. Принцип гласності та відкритості судового процесу і його повне фіксування технічними засобами в цивільному судочинстві України

Шабалін А. Про деякі аспекти систематизації законодавства у сфері права інтелектуальної власності

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Улітіна О. Правова охорона літературних творів у креативних індустріях

Федорова Н. Реклама як об’єкт авторського права

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрощук Г. Проблеми патентування винаходів, створених з використанням штучного інтелекту: доктрина і практика (ч. 1)

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дроздов О., Потоцький М. Правові та організаційні засади створення вищого суду з питань інтелектуальної власності

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Череп А., Воронкова В., Череп О. Цифрова трансформація суспільства як необхідна умова його інноваційного розвитку

Дорошенко О., Дорожко Г., Ромашко А., Юрчишин О., Кравець О. Інновації та управління ними –ключ до досягнення цілей сталого розвитку

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Олейнікова Л. Взаємозв’язки між рівнями конкурентоспроможності

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Тарасенко Л. NFT – Новітній цифровий об’єкт авторського права чи форма вираження твору