№ 1 / 2022

Опубліковано 9 квітня 2022 р.

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Штефан А. Удосконалення законодавства України про авторське право у контексті досвіду держав-членів ЄС

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Майданик Л. NFT: приватноправовий погляд через зв’язок з авторським правом

Федорова Н. Структура телевізійного формату та характеристика його елементів як аудіовізуального твіру

Троцька В. Позасудове врегулювання спорів згідно з європейським законодавством про авторське право і суміжні права в єдиному цифровому ринку

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Стан формування та реалізації державної політики щодо забезпечення охорони інтелектуальної власності при розробленні озброєння
та військової техніки

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дорошенко О., Петренко В., Дорожко Г. Напрями підвищення ефективності судової експертизи у справах щодо об’єктів інтелектуальної власності

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Андрощук Г., Работягова Л. Технології розпізнавання обличчя: проблеми регулювання в Україні

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Опанасенко А. Ретроспективний та перспективний аналіз розвитку розуміння і забезпечення прав корінних народів України