№ 6 / 2021

Опубліковано 18 січня 2022 р.

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Потоцький М. Кодифікація законодавства України про інтелектуальну власність: матеріальний та процесуальний аспекти

Кодинець А. Оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах рекодифікації: напрями, проблеми, перспективи

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Зеров К. Огляд теоретичних підходів щодо правової охорони об’єктів, згенерованих системами штучного інтелекту у сфері авторського права і суміжних прав

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Кашинцева О., Іолкін Я. Дотримання балансу інтересів суспільства та інтересів суб’єктів патентних прав при кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності

Осипова Ю. Розподіл майнових прав інтелектуальної власності на ОПІВ, створені у закладах вищої освіти України за договором замовлення

Денисенко Р. Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт за договором на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

Гоменюк А. Ключові проблеми правового регулювання додаткової охорони винаходів у сфері фармації в національному законодавстві України

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Федотова Г., Филь С., Охорона прав інтелектуальної власності в галузі біотехнологій

Зайківський О., Оністрат О. Нормативно-правове забезпечення охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері (при розробленні озброєння та військової техніки; при здійсненні міжнародного військово-технічного співробітництва)

Мінченко Н. Види порушень майнових прав на торговельні марки. Аналіз судової практики

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Ярмолюк А. Роль інтелектуальної власності як складової інноваційної діяльності: правові засади

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Шульпін І. Поняття реальних збитків як складової поняття збитків у сфері інтелектуальної власності:
категорія права та економіки

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Опанасенко А. Закон України «Про корінні народи України»: декларування прав та їх подальша імплементація

Пономарьова О. Забезпечення конфіденційності інформації про пацієнта, одержаної під час проведення клінічного випробування лікарського засобу

Недогібченко Є. Кримінальна відповідальність за скоєння злочинів у сфері інтелектуальної власності за законодавством зарубіжних країн

Орлюк О. Політика Відкритої науки в Європейському Союзі як глобальний орієнтир для України: правовий вимір