№ 5 / 2021

Опубліковано 30 листопада 2021 р.

ЗМІСТ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Штефан О. Окремі аспекти можливої кодифікації законодавства права інтелектуальної власності

Коваль І. Підстави і способи систематизації законодавства України у сфері інтелектуальної власності

Мироненко Н. Теоретичні підходи до визначення принципів кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Остапенко Г. Чи бути архітектурі креативною індустрією в Україні?

Мамчур Л., Ситцевой В. Співвідношення понять «сирітський твір» і «твір, що перейшов у суспільне надбання» в сучасному авторському праві

Улітіна О. Законодавче регулювання видавничої діяльності в Україні

Зеров К. Інтелектуальна власність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Харченко О. Заперечення проти заявки на торговельну марку чи дії міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Роль інтелектуальної власності у забезпеченні обороноздатності держави (ч. 2)

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Капіца Ю. Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина друга – Україна, нові незалежні країни

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Буров О. Вплив кіберзлочинності на цифрову економіку

Борко Ю. Економіко-правові аспекти використання комп’ютерних програм

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Кашинцева О., Іолкін Я. Досвід України з імплементації гнучких положень Угоди ТРІПС у двох контекстах: євроінтеграції та пандемії

Чомахашвілі О. Правове виховання з питань інтелектуальної власності