№ 4 / 2021

Опубліковано 28 жовтня 2021 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Штефан А. Законодавство у сфері авторського права: оцінка ефективності

Троцька В. Авторське право та основні права на свободу інформації, преси: судова практика ЄС

Костів О. Особливості розширеного колективного управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав за оновленим законодавством України

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Роль інтелектуальної власності у забезпеченні обороноздатності держави (ч.1)

Волинець І. Адміністративні засади захисту прав інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції на ринку лікарських засобів в Україні

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Шульпін І. Поняття упущеної вигоди як cкладова поняття збитків у сфері інтелектуальної власності: категорія права та економіки

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Бутнік-Сіверський О., Андрощук Г. Методологічні засади патентного ландшафту в системі інтелектуальної національної безпеки

Капіца Ю. Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень і розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина перша –Європейський Союз, США

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Падучак О. Правове врегулювання булінгу в національному законодавстві