№ 3 / 2021

Опубліковано 10 вересня 2021 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Федорова Н. Правове регулювання діяльності рекламних агентств в контексті права інтелектуальної власності

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Самоловова Н. Незареєстрований промисловий зразок в індустрії моди

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Державна політика національної безпеки та питання інтелектуальної власності

Дорожко Г., Ромашко А., Кравець Л., Поладько О. Сучасні підходи до охорони науково-технічної інформації, як результату інтелектуальної творчої діяльності

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрощук Г. Штучний інтелект: економіка, інтелектуальна власність, загрози (2 ч.)

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Кодинець А., Мурашко А. Відеогра у системі інтелектуальної власності: поняття та особливості правової охорони

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Шабалін А. Процесуальні питання визначення судом ефективного способу захисту у цивільних справах