№ 2 / 2021

Опубліковано 21 липня 2021 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Троцька В. Правові аспекти використання бібліотеками та іншими закладами творів, що вийшли з комерційного обороту

Прилипко Д. Штучний інтелект та авторське право

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Пономарьова О. Досвід країн ЄС щодо етичних аспектів патентування біотехнологій у сфері медицини та фармації

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Охорона інтелектуальної власності в процесі євроатлантичної інтеграції

Зосименко О. Договори керованого доступу як новий правовий механізм забезпечення доступу до лікарських засобів

Шабалін А. Процесуальні питання звернення до суду у справах про захист права інтелектуальної власності

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрощук Г. Штучний інтелект: економіка, інтелектуальна власність, загрози (1 ч.)

Бутнік-Сіверський О., Дорожко Г. Методологія трансферу технологій у сфері інтелектуальної власності: економіко-правова природа походження та визначення окремих термінів

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Дорошенко Д. Правові основи використання об’єктів права інтелектуальної власності у спортивній діяльності

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Кашинцева О. Фармацевтичний націоналізм як інструмент забезпечення доступу до лікарських засобів