№ 1 / 2021

Опубліковано 9 липня 2021 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Улітіна О., Пилюченко Д. Правове регулювання креативних індустрій в Україні

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Денисенко Р. Щодо службових об’єктів інтелектуальної власності, створюваних у процесі виконання договорів на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

Дорошенко О., Работягова Л. Деякі аспекти встановлення відповідності промислового зразка критеріям охороноздатності

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Система національної безпеки та питання інтелектуальної власності

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрощук Г. Протидія недобросовісним реєстраціям і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації (ч. 2)

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Постригань Т. Правове регулювання наукових парків Великої Британії

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Шабалін А. Про питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності

Штефан О. Доктринальні підходи до визначення цивільного процесуального права