№ 6 / 2020

Опубліковано 1 грудня 2020 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Зеров К. Захист авторського права на комп’ютерні програми

Штефан О. Поняття порушення суб’єктивного авторського права: теоретичний аспект

Кедя Ю. Співавторство при створенні літературних творів за законодавством України та Франції

Федорова Н. Іноземний та вітчизняний досвід захисту прав інтелектуальної власності на біжутерію та ювелірні вироби

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Юдіна Г. Новий підхід до визначення обсягу правової охорони промислових зразків в Україні

Мироненко Н. Серія торговельних марок: теорія, законодавство, правозастосування

Гоменюк А. Зміна парадигми додаткової правової охорони винаходів у національному законодавстві України

Тверезенко О. Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дмитрук А. Право інтелектуальної власності як система охорони результатів творчої діяльності

Недогібченко Є. Кримінально-правовий захист об’єктів індивідуалізації в Україні та за кордоном

Зайківський О., Оністрат О. Питання інтелектуальної власності в теорії національної безпеки

Бахарева О. Об’єкти прав інтелектуальної власності: загальні умови захисту

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Буров О. Дистанційна робота і людський капітал: нові виклики та загрози (міжнародний досвід)

Андрощук Г. Протидія недобросовісним реєстраціям і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації (ч.1)

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Постригань Т. Правове регулювання інноваційного парку Польщі

Чомахашвілі О. Заходи правового виховання щодо популяризації винахідницької діяльності

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Шабалін А. Становлення та розвиток цивільно-процесуального захисту речових прав на землю в Україні

Покальчук О. Допоміжні репродуктивні технології як юридична категорія

Пономарьова О. Медичні дослідження: стан та проблематика

Орлюк О., Корогод Н. Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю в Україні