№ 5 / 2020

Опубліковано 30 листопада 2020 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Дроб’язко В. Становлення міжнародної охорони технічних засобів захисту

Штефан О. Роль принципу добросовісності при захисті авторського права

Троцька В. Авторське право та основні права на свободу інформації, преси: судова практика ЄС

Улітіна О. Особливості охорони авторського права на деякі види творів сучасного мистецтва

Зеров К. Catch-up і Time Shift як способи використання об’єктів авторського права і суміжних прав

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Боровик П. Часткова відмова від прав та визнання прав на винахід недійсними частково

Капіца Ю. Незареєстрований промисловий зразок: особливості захисту прав у Європейському Союзі та проблеми тролінгу в Україні

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Штефан А. Принцип диспозитивності у цивільному судочинстві

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки (2 ч.)

Ревуцький С. Стан інноваційного розвитку та подальші кроки до неоекономіки України у першій чверті XXI століття

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Ярмолюк А. Відкриті інновації з точки зору правової охорони інтелектуальної власності

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Пономарьова О. Деякі аспекти засобів індивідуалізації на ринку медичних і фармацевтичних послуг