№ 4 / 2020

Опубліковано 1 листопада 2020 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Довбиш О. Застосування доктрини США «work made for hire» у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Україні

Улітіна О. Кулінарні вироби як нетипові об’єкти авторського права

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Вербенський М., Филь С. Патентування секретних винаходів і корисних моделей як інструмент захисту національних інтересів України

Жихарев О. Особливості дослідження експертом промислових зразків з урахуванням змін до законодавства

Дорошенко О., Работягова Л. Новий інститут права інтелектуальної власності в Україні – незареєстрований промисловий зразок

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Деякі питання захисту національних інтересів щодо інтелектуальної власності в процесі Євроатлантичної інтеграції

Шабалін А. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності: теоретичні та практичні аспекти

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки (1 ч.)

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Постригань Т. Історія законодавчого регулювання інноваційного парку Швейцарії

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Кашинцева О., Трофименко М. Інтелектуальна власність щодо даних терапії COVID-19 off-label і терапії незареєстрованими лікарськими засобами та доступ до лікування в умовах пандемії