№ 3 / 2020

Опубліковано 1 вересня 2020 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Троцька В. Винятки та обмеження майнового авторського права відповідно до законодавства Великобританії та України: порівняльний аналіз

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Кашинцева О., Трофименко М. Дослідження «вічнозелених патентів» на фармацевтичному ринку України

Капіца Ю. Охорона прав на корисні моделі: тенденції у Європейському Союзі та виклики для України

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Державне управління інтелектуальною власністю у сфері Національної безпеки і оборони

Штефан А. Доказове право як елемент системи права

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Постригань Т. Правові аспекти індійської моделі науково-технологічних парків та спеціальних економічних зон як основних елементів інноваційної структури

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Осипова Ю. Майнові права інтелектуальної власності на ОПІВ, створені у закладах вищої освіти за договором на виконання НДДКТР

Ярмолюк А. Впровадження моделі відкритих інновацій в умовах розвитку цифрової економіки

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Коваленко І. Формування суддівського корпусу як фактор впливу на генезу української державності у давньоруську добу

Коваленко Я. Позасудові засоби захисту права на доменне ім’я

Стрижевська А. Поняття таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку (стаття 163 Кримінального кодексу України)