№ 1 / 2020

Опубліковано 27 березня 2020 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Майданик Л. Обмеження та винятки з майнових авторських прав: баланс приватного та публічного інтересів

Федорова Н. Телеформат чи телепрограма?

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Кодинець А., Сідоренко А. Правова охорона географічних зазначень: новели за законодавством України

Коваленко Т. Торговельна марка як засіб комунікації

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Оверковський К. Особливості звернення стягнення на права промислової власності як предмет застави

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бутнік-Сіверський О. Теоретичні засади нейтралізації внутрішніх і зовнішніх джерел загроз національної безпеки під впливом розвитку сфери інтелектуальної власності за цільовою спрямованістю синапсу

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Чомахашвілі О. Охорона прав інтелектуальної власності на звукові торговельні марки

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Ткаленко К. Теоретичні основи правового регулювання ринку образотворчого мистецтва в Україні

Іваницька Х. Правове регулювання створення та діяльності інноваційних кластерів в Україні

Петренко А. Об’єктний склад бази даних державного земельного кадастру