№ 6 / 2019

Опубліковано 26 грудня 2019 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Кедя Ю. Особливості використання та законодавчого регулювання «продакт плейсмент» в аудіовізуальних творах в Україні: порівняльний аналіз за законодавством України та Франції

Дроб’язко В. Реформування авторського права і суміжних прав у Німеччині

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат, О. Щодо забезпечення державного управління інтелектуальною власністю у сфері національної безпеки і оборони

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Болотіна (Дігтяр) А. Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності на лікарські засоби: проблеми судового захисту

Шабалін А. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС

Ордулі Е. До питання про правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в Україні

Штефан А. Електронні докази: ознаки та особливості використання

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Чернюк В. Правове регулювання інтелектуальної власності наукового парку: проблеми та шляхи їх вирішення

Харченко О. Новели сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України

Логвиненко М., Кордунян І. Особливості поетапного здійснення медіації у сфері інтелектуальної власності: перспективи для України

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бутнік-Сіверський О. Економіко-правовий погляд щодо розвитку обліку нематеріальних активів на шляху до неоекономіки

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Коротюк О. До питання змісту понять «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності»

Дорошенко О., Работягова Л. Визначення поняття «фахівець в галузі техніки»: міжнародний досвід

Орлюк О. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання