№ 5 / 2019

Опубліковано 31 жовтня 2019 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Штефан А. Винятки та обмеження авторського права в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною

Зеров К. Право на відтворення та подання творів до загального відома публіки в Угоді про асоціацію між ЄС та Україною

Судаков В. Розв’язання колізій щодо виникнення виключних майнових прав на об’єкт авторського права, який створено на замовлення роботодавця (службовий твір)

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Коваленко Т. Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Алгоритм та критерії відбору винаходів до сфери національної безпеки й оборони

Компанець Є. Кримінально-правова охорона прав на кваліфіковане зазначення походження товару в кримінальному провадженні в Україні: реальність та шляхи вдосконалення

Жихарев О. Дослідження технічного результату винаходу (корисної моделі) при вирішенні питань судової експертизи ОІВ

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Мінченко Н., Самоловова Н. Медіація: міжнародний та національний досвід

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бутнік-Сіверський О. Стан і проблеми розвитку оподаткування операцій з інтелектуальною власністю

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Пономарьова О. Деякі аспекти об’єктів права інтелектуальної власності у сфері медицини в умовах євроінтеграційних процесів

Падучак О. Про популяризацію знань у сфері інтелектуальної власності: коли, як і навіщо цим займатися

Носік Ю. Вишивання: культурна спадщина та інтелектуальна власність