№ 4 / 2019

Опубліковано 29 серпня 2019 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Петренко І. Правова охорона нетипових творів в Україні та інших країнах світу

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Дідук А., Юровська Г. «Охоронюваний законом інтерес» щодо конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау)

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Щодо національних інтересів стосовно інтелектуальної власності в процесі євроінтеграції

Криволапчук В., Филь С. Захист прав інтелектуальної власності Національною поліцією та МВС України

Бахарева О. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності (промислової власності)

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Постригань Т. Правове регулювання наукових і технопаркових структур Німеччини

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрощук Г. Тенденції розвитку технологій штучного інтелекту: економіко-правовий аспект (ч. 2)

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Терешко Х. Зміна нормативної парадигми трансплантології в Україні: деякі аспекти

Тверезенко О. Підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелектуальної власності