№ 3 / 2019

Опубліковано 16 липня 2019 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Штефан А. Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав

Смородина А. Типові ліцензійні договори за законодавством України: історія і сучасність

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Кашинцева О. Пошук правового компромісу при впровадженні сертифікатів додаткової охорони винаходів

Пономарьова О. Примусова, відкрита та добровільна ліцензії на лікарські засоби: деякі аспекти правозастосування

Дідук А. Порушення права на комерційну таємницю та ноу-хау

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Щодо впливу порушень прав інтелектуальної власності на обороноздатність держави

Штефан О. Мирові суди та перспектива їх запровадження в Україні

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Кириленко А. Перспективи створення Багатостороннього інвестиційного суду та потенційний вплив цієї інституції на національну систему правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності

Чернюк В. Удосконалення правового регулювання внесення об’єктів права інтелектуальної власності до статутного капіталу наукового парку

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрощук Г. Тенденції розвитку технологіїй штучного інтелекту: економіко-правовий аспект

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Опанасенко А. Представництво кримськотатарського народу в Україні на сучасному етапі

Волинець І. Кіберзлочинність у сфері охорони здоров’я: реальність, що потребує захисту

Еннан Р. Правовий режим «віртуальної власності»: поняття, ознаки, сутність і правова природа

Покальчук О. Окремі аспекти застосування ДРТ для осіб, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності