№ 2 / 2019

Опубліковано 23 травня 2019 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Троцька В. Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів. Чи можливе досягнення рівноваги в цифрову епоху?

Федорова Н. Майнові інтереси виробників телевізійного формату

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Гачкевич А., Казарян Т. Встановлення ознак комерційної таємниці: на прикладі справи «США проти Чанга»

Коваль І., Ткачук Г. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Недогібченко Є. Франчайзинг: закордонний досвід

Зайківський О., Оністрат О. Щодо об’єктів права інтелектуальної власності, які можуть належати до сфери національної безпеки і оборони

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Майданик Л. Віртуальний об’єкт як виклик для класичних підходів у речовому прав

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Музика-Стефанчук О. Цифрова економіка та нові фінансові технології

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Дроб’язко В. Репресивне переслідування української культури в царській Росії

Опанасенко А. Правовий статус корінних народів України: виклики і перспективи