№ 1 / 2019

Опубліковано 28 лютого 2019 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Штефан А. Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як джерела авторського права України

Улітіна О. Особливості розподілу авторського права на фотографічний твір, що створений за участю моделі

Петренко І. Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Городецька Н. Недобросовісна конкуренція на ринку лікарських засобів

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зеров К. Судова заборона як спосіб захисту авторського права

Сопова К. Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бутнік-Сіверський О. Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав інтелектуальної власності з позиції домінанти неоекономіки

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Зайківський О., Оністрат О. Інтелектуальна власність в оборонній сфері

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Воронцова К. Особа, що отримала право на зайняття народною медициною (цілительством) як суб’єкт права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я

Майданик Л. Поняття та межі об’єктивної форми вираження твору: аналіз європейського та українського підходів

РЕЦЕНЗІЯ

Рецензія на монографію Кушнір І. «Нематеріальні активи будівельної галузі та її вплив на інноваційний розвиток України»