№ 6 / 2018

Опубліковано 15 лютого 2019 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Семенюк К. Порушення у сфері авторського права: некоректне цитування та плагіат

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Коваленко Т. Експертиза торговельних марок, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі

Самоловова Н. Порівняльне дослідження об’єктів авторського права та промислових зразків при проведенні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Удосконалення державної політики щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері

Шабалін А. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС: Директива ЄС 2004/48/ЕС «Про забезпечення захисту прав інтелектуальної власності»

Штефан О. Деякі питання застосування чи незастосування медико-технологічних документів як підстава для судового захисту

Сопова К. Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки

Федорова Н. Директива про повернення культурних об’єктів, незаконно вивезених з території держав-членів ЄС

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Работягова Л., Андрощук Г. Продовження строку дїї патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Петренко С. Межі дослідження формули винаходу (корисної моделі) при проведенні судової експертизи

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Дроб’язко В. Процесуальні питання захисту авторського права в Українській РCР у 30-х роках ХХ ст.

Еннан Р. Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід

Петренко А. Ознаки бази даних як об’єкта авторського права

Блажівська Н. Обмеження прав інтелектуальної власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини

РЕЦЕНЗІЯ

Рецензія на монографію Штефан А. «Вчення про механізм доказування у цивільному судочинстві»