№ 5 / 2018

Опубліковано 27 січня 2019 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Улітіна О. Директива 2001/84/ЄС (про право слідування): іноземний досвід

Федорова Н. Телеформат як складова ринку інформаційних ресурсів. Трансляція таретрансляція програм

Троцька В. Цифрові музеї та обмеження майнових прав авторів: законодавство і практика ЄС

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Дідук А. Особливості укладення договору про передачу ноу-хау

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Удосконалення державної політики щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері

Нижний А. Деякі питання вдосконалення судових способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі)

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Семчик В. Формування майна Укрзалізниці: питання інтелектуальної власності

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Орлюк О. До питання про вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності патентних повірених в Україні

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Дегтяренко Ю. Актуальні та проблемні питання законодавства України у сфері охорони сортів рослин у співвідношенні з Угодою про асоціацію з ЄС

Блажівська Н. Загальна характеристика захисту прав інтелектуальної власності в практиці Європейського суду з прав людини