№ 4 / 2018

Опубліковано 1 листопада 2018 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Штефан А. Феномен творчої діяльності в авторському праві

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Чомахашвілі О. Державна програма як системний документ у сфері охорони прав промислової власності

Писєва В. Особливості використання промислового зразка для лікарських засобів

Работягова Л. Винахід і корисна модель як об’єкти договірного регулювання

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері

Штефан О. Малозначні спори та процедура ESCP: порівняльно-правовий аналіз

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дроб’язко В. Постанови та розпорядження Української РСР про ставки авторського гонорару

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Артамонова Н., Лерантович Е. Технологія блокчейн як об’єкт промислової власності: характеристика патентної активності

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Гетьманцева Н. Становлення та розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних начал

Дніпров О. Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України

РЕЦЕНЗІЯ

Рецензія на монографію Міхайліної Т. «Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи»