№ 3 / 2018

Опубліковано 17 вересня 2018 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Дроб’язко В. Закон УРCР «Про авторське право»1929 року

Зеров К. Особливості правової охорони шрифтів правом інтелектуальної власності

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері

Чомахашвілі О. Набуття прав на об’єкти права промислової власності як адміністративна процедура

Кашинцева О.Ключові положення української патентної реформи у сфері охорони здоров’я

Криволапчук В., Филь С.Правова охорона географічних значень у контексті Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бахарева О.Правове регулювання призначення та проведення судової експертизи про порушення прав на об’єкти патентного права в господарському процесі

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бутнік-Сіверський О. Принципи формування національної безпеки України з позиції прав інтелектуальної власності: теоретичний зріз розвитку

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Чередник Н. Реалізація прав інтелектуальної власності в дослідницьких університетах: теоретичні аспекти

Пономарьова О., Кашинцева О. Деякі особливості договорів на створення та використання об’єктів патентування у сфері медицини

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Кушнір І. Оподаткування податком на додану вартість операцій з нематеріальними активами в європейському законодавстві