№ 2 / 2018

Опубліковано 27 липня 2018 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Дроб’язко В. Законодавчі акти СРСР про авторське право 20-х рр. ХХ ст.

Улітіна О. Фан-арт і авторське право

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки

Гордейчук В. Проблематика визначення позитивних умов охороноздатності торговельних марок

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Штефан А. Висновок експерта у цивільному судочинстві

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бутнік-Сіверський О. Інноваційність цілісних науково-виробничих формувань в умовах поступу до неоекономіки

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Ревуцький С. Пріоритети й інноваційні прориви в розвитку неоекономіки наприкінці ХХ – у першій половині ХХІ ст.

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Коваль І. Щодо розвитку національної системи юридичної освіти у сфері інтелектуальної власності

Постригань Т. Технологічні парки на базі університетів Франції: питання правового регулювання

Волинець І. Правове регулювання генериків в Україні та США: порівняльно-правовий аспект