№ 1 / 2018

Опубліковано 4 липня 2018 р.

ЗМІСТ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА

Штефан О. Деякі питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин

Улітіна О. Правова природа фанфікшену. Фанфікшен як вид сучасного мистецтва

Петренко І. Охорона та захист авторських прав на назву літературного твору. Судова практика в Україні й інших країнах

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Зайківський О., Оністрат О. Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Шабалін А. Деякі питання доказування у спрощеному цивільному провадженні (наказне провадження)

Сопова К. Господарсько-правові спори щодо прав на торговельні марки

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Андрощук Г. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект (ч. 2)

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Постригань Т. Розвиток наукових парків Японії та Китаю: історико-правовий аспект

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Омельченко О. Щодо необхідності впровадження поняття та юридичної категорії «біобанк» в українському законодавстві

Кадєтова О. До питання про характеристику та шляхи розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні

РЕЦЕНЗІЯ

Рецензія на монографію Іващенка В. А. «Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (ХІХ-поч. ХХІ ст.)»