№ 6 / 2017

ЗМІСТ

Штефан А. Докази і засоби доказування у цивільному процесі

Недогібченко Є. Академічна доброчесність: складові елементи

Троцька В. Цифровий семплінг у контексті дотримання авторського права на музичні твори

Мацкевич О. Веб-сайт: визначення поняття та можливості правової охорони з позиції авторського права

Федорова Н. Види телеформату, як об’єкта права інтелектуальної власності

Улітіна О. Співавторство при створенні фотографічного твору

Подолєва А. Особливості виникнення та реалізації майнових прав інтелектуальної власності на твори, розміщені в мережі Інтернет

Бутнік-Сіверський О. Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви (ч. 2)

Андрощук Г. Інтелектуальна власність в системі Інтернету речей: економіко-правовий аспект (ч. 1)

Дідук А. Поняття договору про передачу ноу-хау: проблематика

Сенчук В. Підходи ВОІВ стосовно охорони офіційних назв держав і внесення їх до позначень