№ 3 / 2017

ЗМІСТ

Штефан А. Камкординг, кардшейрінг, піратство: законодавчі новели щодо видів порушень авторського права і суміжних прав

Штефан А., Зеров К. Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: огляд законодавчих новел

Дроб’язко В. Всесвітня конвенція про авторське право 1971 р.

Постригань Т. Розвиток наукових парків на базі університетів США: історико-правовий аспект

Кашинцева О. Примусове ліцензування лікарських засобів: досвід ЄС

Сопова К. Знак для товарів і послуг – назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи

Бутнік-Сіверський О. Формування неоекономіки у сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації

Кушнір І. До питання про принципи оподаткування в галузі будівельної діяльності

Кадєтова О. Реформа інтелектуальної власності в Україні через призму європейської правової доктрини інтелектуальної власності

Сенчук В. Правові засади охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень