№ 2 / 2017

ЗМІСТ

Довгань Г. Правове регулювання винахідництва в УРСРу 30-х рр. ХХ ст.

Майданик Л. Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України

Дроб’язко В. Конвенційна охорона авторських прав у Бернській і Всесвітній конвенціях

Афян А. Географічні зазначення: власність без власника

Работягова Л. Деякі аспекти укладання ліцензійних договорів на використання торговельної марки

Сопова К. Знак для товарів і послуг – назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи

Штефан А. Зловживання цивільними процесуальними правами як процесуальний юридичний факт

Бутнік-Сіверський О. Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з позиції сфери інтелектуальної власності

Кушнір І. Деякі аспекти розробки та використання фінансово-правових моделей житлового будівництва в Україні

Глотов С. Правовий режим творів у цифровому середовищі: загальнотеоретичні засади