№ 1 / 2017

ЗМІСТ

Штефан О. Пояснення сторін і третіх осіб у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин

Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною згодою сторін

Троцька В. Особливості вільного використання творів для створення пародій

Коваль І. Правова характеристика екологічної продукції: теоретичні засади та законодавче закріплення

Іващенко В. Правова охорона винаходів і технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації в УСРР (1930–1940 рр.)

Ільющенкова К. Еволюція правового регулювання донорства органів та інших анатомічних матеріалів людини

Рамальхо А. Належна освіта з інтелектуальної власності: якою має бути магістратура з інтелектуальної власності?

Рецензія на монографію Коцюби Р. О. «Конституційно-правове регулювання політики ядерної безпеки України»

Рецензія на монографію Штефан О. О. «Цивільно-процесуальний захист суб’єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика»