№ 6 / 2016

ЗМІСТ

Кашинцева О. Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС

Армаза-Армаза Е. Х., Писєва В. Загальний огляд нового об’єкта патентного права, що співвідноситься з новою біологічною зброєю та  стосується фармакогеноміки

Прохоров-Лукін Г. Судова експертиза: поняття та види об’єктів інтелектуальної власності

Улітіна О., Якуша Є. Косплей і авторське право

Федорова Н. Основні підходи до забезпечення захисту прав на телеформат в США

Сенчук В. До питання про охорону офіційних назв держав від недобросовісного використання

Сесицький Є. Діяльність ВОІВ на сучасному етапі. Підтримка розвитку політики з інтелектуальної власності в університетах і науково-дослідних організаціях і типове положення ВОІВ

Кадєтова О. Вплив європейського законодавства на розвиток законодавчого регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні

Постригань Т. Історія правового регулювання створення та діяльності технопарків в Україні на базі вищих навчальних закладів

Андреєв Д. Інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу: шляхи вдосконалення державної політики

Семчик В. Значення інтелектуальної власності у формуванні майна Укрзалізниці: цивільно-правові аспекти

Гумега О. Вплив принципів цивільного права на правову охорону та захист прав інтелектуальної власності

Радзивілюк В. Належність мирової угоди до процедур банкрутства

Кушнір І. Щодо деяких особливостей оподаткування нематеріальних активів забудовників в Україні

Тверезенко О. Ноу-хау як об’єкт права інтелектуальної власності

Пічкур О. Патентно-кон’юнктурні дослідження як стратегія і тактика науково-технологічного та інноваційного розвитку галузей економіки України