№ 5 / 2016

ЗМІСТ

Зайківський О., Оністрат О. Особливості охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві

Вахонєва Т. Елементи та порядок укладення авторського договору

Троцька В. Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні)

Коваль І. Щодо правового статусу вищого суду з питань інтелектуальної власності

Кашинцева О. Національна патентна реформа у сфері охорони здоров’я: основні напрями

Капіца Ю. Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів ЄС та продовження строку чинності патенту на винахід в Україні

Дмитренко В. Проблеми регулювання ноу-хау в правовій системі України

Штефан А. Пародія на музичний твір з текстом в порядку вільного використання творів

Калаур І. Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування