№ 4 / 2016

ЗМІСТ

Зайківський О., Оністрат О. Охорона інтелектуальної власності як фактор забезпечення якості при розробці озброєння та військової техніки

Хоменко В., Москаленко С., Кірін Р., Хоменко А. Шахові партії як об’єкт авторського права

Мацкевич О. Директива про аудіовізуальні медіа-послуги та законодавство України про авторське право

Коваленко Т. Торговельна марка й авторське право

Штефан О. Деякі аспекти прояву плагіату

Штефан А. Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору

Прохоров-Лукін Г. Проблеми визначення та відшкодування шкоди вцивільних справах про порушення прав інтелектуальної власностівкраїнах ЄС

Лузан А. Проблеми правової охорони винаходів у європейському науково-технічному просторі

Ревуцький С. Розвиток процесів глобалізації у світовій економіці в другій половині ХХ на початку ХХІ століття