№ 1 / 2016

ЗМІСТ

Зайківський О., Оністрат О. Проблеми охорони інтелектуальної власності у військово-технічній сфері

Якубівський І. Часткове передання майнових прав інтелектуальної власності

Штефан О. Захист права інтелектуальної власності в умовах використання 3D-технологій

Троцька В. Вільне використання творів з метою забезпечення функціонування державного механізму

Санченко О. Поняття театральної постановки за законодавством України

Штефан А. Формат телепередачі: сутність, зміст, правова охорона

Олефір А. Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості

Чернюк В. Наукові парки в Україні – стан та проблеми діяльності

Андрощук Г. Захист комерційної таємниці в США: економічний вплив і практика правозастосування

Данилюк А. Поширення цивільної юрисдикції суду на справи, що виникають із порушення прав інтелектуальної власності

Яковлєв А. Конституційний процес в контексті європейської інтеграції України: правовий аспект

Волинець І. Етико-правові аспекти застосування плацебо