№ 5 / 2015

ЗМІСТ

Савич С. Система правової охорони географічних зазначень: досвід України та підходи Європейського Союзу

Ромашко А., Литвин О., Кравець В. Застосування безоплатних баз даних для самостійного пошуку торговельних марок

Улітіна О. Авторське право на фотографічні твори в України

Качуровський В. Значення особистих немайнових прав інтелектуальної власності

Андреєв Д. Засоби масової інформації як механізм інтелектуальної комунікації в процесі розвитку інформаційного суспільств

Пацурія Н., Рєзнікова В. Страхова діяльність як економіко-правове явище